Impresszum

A magyarero.hu weboldal a Kárpát-Medencei Újságírók Egyesületének Irodalmi honlapja.

Gyöngyösi Zsuzsa
  főszerkesztő, Főadmin
  
(30) 525 6745
Graholy Zoé
  főszerkesztő-helyettes
Soltész Irén
  szerkesztő/admin
Polonkai Attila
  webadmin

Kiadványok
 

Jelenlegi hely

Rácz Endre

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Ma szembe jött velem az elmúlás…

Rovatok: 
Vers
Ma szembe jött velem az elmúlás…
Jaj, te, álnok, kegyetlen lidérc!
Mint Júdás ezüstje annyit érsz!
Csak fájdalmaid hagytad itt csupán.
 
S akit kézen fogtál, mondd, kérdezted-e,
Nincs-e dolga még itt a földön?
(Mint nekem ellened pörölnöm!)
Rácz Endre
Rácz Endre képe

Búcsú…

Rovatok: 
Vers

/Csibi Gyuláné szűrhímző emlékére/

Elment szépen, csendben, hosszú álomútra.
Mennyi szépnek, jónak volt földi tanúja.
Ám a ráncok arcán mutatták (takarva),
Hány reményt szorított erős asszony-marka.
Borongós tavasz van… én csak csöndben állok
Ott, hol alszik békés, csöndes síri álmot.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Ó, mily nagy örömre…

Rovatok: 
Vers

Ó, mily nagy örömre ébredt ma a világ!
Ki harmadnapja halott,
Kit már elsirattatok,
Feltámadott és a sziklasírból kiszállt!

Ő, ki tegnap még volt halottja embernek,
És siratta, ki élő,
Ki bűnös és reménylő:
Feltámadott az, mert sírjában nem fekhet.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Megfeszíttetett hát…

Rovatok: 
Vers

Megfeszíttetett hát, ki szeretni akart.
Bűntelen testébe acélszög veretett.
Bűne tán annyi volt, hogy Isten lehetett,
Akin szerénységet a jóság eltakart.

Bocsánatért esdve (kik őt megfeszítik)
Szólt kérlelő hangon Mennybéli Urához
(A halált nem félve hasonlón gyávákhoz):
„Nem tudják mit tesznek! Jaj, bocsásd meg nekik!”

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Mátyás és a bolond bojtár

Rovatok: 
Vers

Mátyás király urunk aranyos hintója
Szeli át a pusztát, előtte a róna.
A meddig a szem lát néz jobbra és balra,
S gyönyörködve nyugszik két szeme a síkra:

Fut a ménes, porzik mögötte a róna,
Mintha égből fakadt szélvihar tombolna.
Mélán legel amott a gulya, terülve.
Mellette a gulyás subájára ülve.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

A lánykérés

Rovatok: 
Vers

Nagy a sürgés-forgás egy szerepi háznál;
Szívdobbanás, sóhaj egy ottani lánynál.
Kérőt vár a szentem, s hej, boldog az óra,
Mikor meglátja azt az utcaajtóba.

A tornácon ülve, apja pipára gyújt.
Anyja, jó asszonyként, a konyhába vonult.
A lány a szobából lesi ablakon át,
Mint köti a kérő kapu elé lovát.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Ember tervez…

Rovatok: 
Vers

Talán a holnap reménye az, mi éget?
S feltűnnek előtted elgyötrő lidércek:
Hogyha eljön mégis újra,
Nem fordul-e szomorúra
Reggeled s holnapod? Jaj, hát mért is kérded?

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Hóvirágok

Rovatok: 
Vers

Hjaj, ti apró hóvirágok!
Téli ködben csöppnyi álmok.
Hófehéren,
Mint az éden,
Zöld levélben, sorban álltok.

Hó alatt, ha ér a reggel,
Nem búsultok gyönge kedvvel.
– Perc kijárja
S már a bája
Tündököl, hogy lássa ember. –

Rácz Endre
Rácz Endre képe

A falu vízhúzója

Rovatok: 
Vers

Tudjuk azt manapság, hogyan is volt régen,
Amikor még Mátyás úr volt e vidéken.
Mit úr? Mit beszélek? Magyarok királya!
Ki néha országát koldusbottal járta.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Rózsa Sándor és a zsandár

Rovatok: 
Vers

Ahogyan azt – tudják – tegnap megígértem,
És hogy szavaimon ne is essék szégyen:
Felemelem tollam egy újabb vonásra,
Hogy e történetet mindenki hadd lássa:

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Egy szál szalma

Rovatok: 
Vers

Tűző nyári napnak tikkasztó nagy árja,
Mintha katlan volna, terül mind e tájra.
Aranylik a búza, szemnek távol vége,
Rajta munkál híven kis falvak serénye.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

A pőrén maradt bíró

Rovatok: 
Vers

Még csak párat lépett a nap fel az égre,
S gyúlt az emberszívben új napnak reménye,
Mikor egy legénynek, kinek sorsa vándor,
Jut egy keresztútnál bőven a talányból:

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Kultúrádban légy erős…

Rovatok: 
Vers

Kultúrádban légy erős, így nemzet leszel!
Nélküle posvány csak, egy ócska hordalék,
Melyet folyam árja visz s elnyel a tenger;
Egy rongy hajó, melyet magába folyt a mély.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Hull a hó…

Rovatok: 
Vers
Hull a hó, mint égi angyal.
Nem több, csupán fél arasszal
Lett fehérebb mind e tájék.
Jaj, a szívnek szép ajándék!
 
Rácz Endre
Rácz Endre képe

Díszes pohár, olcsó méreg…

Rovatok: 
Vers
Díszes pohár, olcsó méreg,
Kopott vágyak, nyűtt remények.
Régi honba
Perbe fogva
Rácz Endre
Rácz Endre képe

Betyárlegény az éjszakában

Rovatok: 
Vers
Betyárlegény nagykomoran
Kóborol a hideg télben.
Nyűtt kalapja, mint az égbolt
Vállig húzva bús fejében.
 
Rácz Endre
Rácz Endre képe

Ne nézzünk hátra ma…

Rovatok: 
Vers
Csüggedő óévet két kezünkben tartva,
Lépjünk át az újba, s mit az ember marka,
Oly görcsösen szorít,
Szórjuk jobbra, balra itt,
Rácz Endre
Rácz Endre képe

Kérem az Úristent…

Rovatok: 
Vers
Kérem az Úristent, adjon nekünk bőven,
Szeretet, békét ez új esztendőben.
Egészségnek híján ne lehessen senki.
Rácz Endre
Rácz Endre képe

Eljött hát az óra...

Rovatok: 
Vers
Lelkemnek elgyötrő, gyilkos méla-búja,
Akár éji madár, térj hát nyugovóra!
Csöndességnek fénye álljon őrt előtted!
Rácz Endre
Rácz Endre képe

Meggyújtok egy gyertyát…

Rovatok: 
Vers
(Advent IV.)
 
Meggyújtok egy gyertyát remegő kezekkel,
S eggyé válok mind e négy lobbanó csenddel.

Oldalak