Impresszum

A magyarero.hu weboldal a Független Újságírók Szövetségének Irodalmi honlapja.

Gyöngyösi Zsuzsa
  főszerkesztő, Főadmin
  
(30) 525 6745
Konzili Edit
  főszerkesztő-helyettes

Polonkai Attila
  webadmin

Kiadványok
 

Jelenlegi hely

Wass Albert: Írófejedelemre emlékezem

futoinda
futoinda képe

--Wass Albertről írni, és emlékezni, arról az emberről, aki a mindenkori magyar emigráció magyarságának, és minden magyarnak emlékeztető harangja volt, erre az égiektől megáldott írófejedelemre alázattal, és tisztelettel emlékezem.
--Nekünk, hallgatóinak, tisztelőinek ajándék, és ünnep volt mindig, az első találkozástól kezdve, a sokadikig, mert lelkünkbe, szívünkbe olyan életerős, magyar magokat ültetett, amelyek a magyarság életének, vágyott jövőjének lettek kapaszkodó gyökerei.
--Változó, történelmet író időben, ha nem rögzítettük naplóink emlékezetébe magyar világunk történéseit, legalább is úgy éreztem, hogy vesztesként elrobog az idő felettünk. Ebben az idegen, olvasztó tégelyben, mi marad meg belőlünk?
--" Az idő foga mindent megrág". 1962-ben, Torontóban mondta ezt, Wass Albert, s amikor beszélt, szavai varázsütésére dobogott bennünk a szív.
Hallgattuk őt, és akik hallottuk őt, magával ragadva átviharzott bennünk minden, ami bennünket a Kárpát-hazában ért. Éreztük benne az olyan ember lelkét, aki nemzetének szószólója, s az időben, szinte lenyomatként érzékelteti az összmagyarság pontos lelkiségét, annak vívódását, de életképességét is.
--Azon a nyár-végi délutánon, Wass Albert jövőbelátó táltosként hozta közénk a hírt: megalakult a " Danubian Press Inc." első angol nyelvű kiadóvállalata. Lelkesedésünk, csak fokozódott, amikor bejelentette az, Amerikai Magyar Szép-míves Céh alapítását is. Lelkünkhöz szólt, de úgy, hogy a szívünkkel is éreztük, mit jelent ma, és a jövőben, a magyarság mentése, jövőjének biztosítása. Torontó, és környéke magyarsága átérezte Wass Albert kiáltványát, küldetését, s ittléte alatt nagyon sokan lettünk részvényesei a fönt említett kiadó vállalatoknak.
--Évek múltával, Albert bátyánkat, nyilvános előadása, beszéde után, Torontóban, Vörösvári István--Weller Publishing nyomdájában, vagy Vörösvári úr saját villájában láttuk vendégül, amelyen meghívottakként megjelentek, Torontó magyar, kulturális intézményeinek vezetői is. Megemlítem, Vaszari Piroskát, Zsilley Margitot, Fáy Ferencet, Tűz Tamást, Dr. Nagy Györgyöt, Dr. Kostya Sándort, Endes Lászlót, a Kanadai Magyar Kultúrközpont elnökét, Dr. Berzy Józsefet, a Halász János könyvtár vezetőjét. Ezek a találkozások is úgy rögzítődtek bennem, mint mezei-virágban a szín.
--Wass Albert bátyánk önzetlen energiával éltette bennünk azt a magyarságot, amely megértéssel, de nem belenyugvó szívvel viszonyul a mindenkori változáshoz.
" Az élet szeretetének egyenlőnek kell lenni magyarságunk szeretetével", ezt is följegyeztem tőle.
--Törhetetlenül hitt, mind az otthoni, mind a külhoni magyarság élni akarásában. Nekünk, akkori fiataloknak, később gyermekeket nevelő édesanyáknak, édesapáknak, jövőt mutató tanítónk volt, aki élőszóban, regényeiben mondta el -- bárhol a világban, miként maradhat meg a magyar magyarnak. Azt is, hogy a szeretet minden gyűlölködést legyőz.
--..."Csak a vér s a nyelv tudja összetartani az embereket s a közös múlt emléke. Ha ez megszűnik, fölbomlik a világ..." / Wass Albert, Kastély árnyékában c. regényéből /
-- Torontóban, az 1974-ben indult, s 14 éven át, havonta megjelenő Krónikában, szerkesztőségünk, Wass Albert írásainak állandó rovatot biztosított, melyeket a, Krónikában megjelent más írásokkal együtt,14 hatalmas kötetben adtunk ki, amelyek könyvtáramban megtalálhatóak. Ezek a kinyomtatott, írások, 14 kötetben, szintén megtalálhatóak, Kanadában, Torontóban, a Kanadai Magyar Kultúrközpont, Halász János könyvtárában.
-- Tudatosan, mint "kútfőt"az akkori emigráció, kulturális, irodalmi magyar értékeit gyűjtöttük egybe, és mentettük, köztük Wass Albert munkáit is az utókor számára.
-- Bárhol a világban, magyarnak lenni, és annak maradni, büszke kötelesség.
Az ő példamutatása volt az iránytűm. Kanadában született gyermekeim, s unokáim is követik példámat. 
Betartottam, Wass Albertnek adott ígéretemet!
--Az Amerikai Magyar Szépmíves Céh tagjai között, még ma is jóleső érzéssel lapozgatom, olvasom a Céh megjelent, nevemre elküldött könyveit.

Wass Albert munkáiról, röviden.
--Majd minden kötetét, könyvét, a Krónikában megjelent írásait őrzöm.
--Naplómban olvasom: " 1958. szeptember 24. --Szilvássy László író ajándékaként, a Magyarok útja, kiadásában, 1952.febr. 25-én, Buenos Aries-ben megjelent: Tizenhárom almafa c. Wass Albert regényét kaptam."

Kötődöm ehhez a könyvhöz, azóta ezt a kis zöld könyvet, Isten tudja hányszor kölcsön adva, cafatokra olvasva, féltetten őrzöm könyvtáramban.

Kasza-Márton Lajos

Kanada, 2017. augusztus 24.

Rovatok: 
Olvasásra ajánlom