Impresszum

A magyarero.hu weboldal a Kárpát-Medencei Újságírók Egyesületének Irodalmi honlapja.

Gyöngyösi Zsuzsa
  főszerkesztő, Főadmin
  
(30) 525 6745
Graholy Zoé
  főszerkesztő-helyettes
Soltész Irén
  szerkesztő/admin
Polonkai Attila
  webadmin

Kiadványok
 

Jelenlegi hely

A törpe szakálla

Adalberto
Adalberto képe

Hol volt, hol nem volt, túl az Óperenciás – tengeren, a hatalmas kék hegy alatti palotájába élt egy törpe. Olyan hosszú szakálla volt, hogy háromszor körbeérte a földgolyót. A szakállában lakozott minden ereje. Ezért féltette is nagyon arcának az ékességét. Éjjel – nappal vigyázott rá. Senkit nem engedett a közelébe. Ha valaki meg akarta fogni, azonnal rákiáltott, elkergette a kíváncsiskodót.

Igaz nem is mertek ezzel próbálkozni, mert ahogyan már mondottam volt, a törpe egy hatalmas, kék hegy alatt lakott a palotájában. Ide pedig senki sem merészkedett lemenni. A palota bejáratát három nagy, harapós kutya őrizte. Senkit nem engedtek a törpe közelébe.

Ha mégis valakinek sikerült volna bejutni, a hívatlan látogatónak birokra kellett volna kelnie a hétfejű sárkánnyal, aki mind a hét fejéből egyszerre okádta a kénköves tüzet.  

A törpe csak ritkán ment a felszínre, és ilyenkor is álruhát öltött, hogy senki ne ismerje fel.

Utolsó látogatása alkalmával is sötét zivatar felhőnek öltözött, és úgy szórta a villámokat, hogy nem volt ember, aki meg ne ijedt volna tőle. Minden élőlény elbújt a vackába, és ameddig a zivatar el nem vonult, nem jött elő.

Ilyenkor a törpe egy szél hátán bejárta a vidéket, amit csak tudott azt elcsente a házak udvaráról. Lerázta a fák gyümölcseit, és óriási zsákját telerakta velük. Ha tyúkhúsra fájdult meg a foga, akkor meg a baromfiudvart dézsmálta meg. Mindent megszerzett magának, amire csak szüksége volt.

A palotájában úgy élt, mint egy király. Egész nap a szakállával foglalkozott. Reggel, amint felkelt, gondosan megfésülte. Ha csak egyszer is ezt elmulasztotta volna, talán még a földgolyó is megállt volna forogni a tengelye körül. Akkor lenne ám nagy ribillió, az emberek nem tudnák, mikor van nappal, és mikor van éjjel.

A törpének volt egy csontból készült fésűje, s ezzel fésülgette a szakállát. De ez a fésű nem volt ám akármilyen. Ha a gazdája ráparancsolt, akkor maga kezdte fésülni a szakállat. Csak azt kellett mondani neki:

–  Lódulj, fésű!

A fésű azonnal kiugrott a tartójából, és serényen dolgozni kezdett. Hosszú órákon át fésülte a törpe szakállát. Amikor befejezte, kezdhette elölről.

Így ment ez hosszú éveken át. A törpe boldogan és gondtalanul élt a palotájában. Ha kellett neki valami, akkor azt fondorlatos módon megszerezte az emberektől.

Egyik nap a közeli városba vándorlegény érkezett. Azzal hencegett, hogy ő nem fél senkitől. Bárkivel birokra kell, ha szükséges, és azt egy pillanat alatt le is győzi.

A hencegését meghallotta a város polgármestere. Azonnal hívatta a vándorlegényt.

–  Az a hír járja városszerte, hogy állítólag te egy nagyon erős legény vagy. Ha ez igaz, akkor gazdagon megjutalmazlak. Annyi aranyat adok, amennyit csak akarsz.

–  Mit kel érte tennem, polgármesteruram? – kérdezte kíváncsian a vándorlegény

–  A városunkhoz közel van egy hatalmas, kék hegy. Alatta van egy palota, és abban lakik egy törpe, aki már sok borsót tört az emberek orra alá. Meg kellene szabadítani bennünket ettől a törpétől. Kérlek, hívd ki párviadalra, és győzd le! Vágd le a szakállát, mert abban van az ereje. De vigyázz, ha elvéted, akkor a halálok halálával lakolsz meg a merészségedért.

A vándorlegény kicsit gondolkodott, majd a polgármester tenyerébe csapott:

–  Áll az alku! Megküzdök azzal a törpével, és lenyisszantom a szakállát.

Igen ám, eddig minden a rendjén is lett volna, de a vándorlegény nem tudta, hogyan férkőzzön a törpe közelébe. Hiába üzengetett neki, az nem akart előbújni. Még csak a füle botját sem mozdította a hívó szóra.

Kénytelen volt elmenni a hatalmas, kék hegyhez. Többször is körbejárta a hegyet, amire megtalálta a bejáratot.

Amint ment, mendegélt egy kút mellett vitt el az útja, ahol egy szépséges leányzó sírdogált.

–  Miért pityeregsz, te lány? – kérdezte a legény.

–  Hogyne sírnék, amikor a kancsóm beleesett a kútba. Anyám szíjat hasít a hátamból, ha kancsó nélkül megyek haza, és nem viszek vizet.

–  Ez miatt ne sírjál! – vigasztalta meg a legény. – Lemegyek a kútba, és felhozom a kancsót.

Villámgyorsan átvetette magát a kút káváján, és leereszkedett. Amilyen gyorsan lement, olyan gyorsan vissza is jött a kancsóval.

A lány nagyon megörült, ajándékul a vándorlegénynek ajándékozta a hajcsatját, ami összetartotta az aranyszőke hajtincseit.

Véletlenül a lánynak egy hajszála a csatban maradt. De ezt egyikőjük sem vette észre.

Elbúcsúztak egymástól és a vándorlegény ment tovább.

Megérkezett a földalatti palota bejáratához, ahol mindjárt három harapós kutya fogadta vicsorogva, jelezve, ha csak egy lépést is tesz feléjük, széttépik.

A vándorlegény nem ijedt meg tőlük. Hosszú útjai alatt gyakran találkozott ilyen állatokkal. Eddig mindig túljárt az eszükön. Most sem volt másképpen.

Úgy tett, mintha meggondolta volna magát, és nem szándékozna bemenni a palotába. A közeli faluban keresett egy macskát. Egy zsákba tette, és visszament a három kutyához.

Azok már majdnem ráugrottak, amikor a vándorlegény kinyitotta a zsák száját. A macska kiugrott, és futásnak eredt gondolván nem lesz jó találkozni ezzel a három ebbel. A kutyák, amint meglátták a macskát, megfeledkezve a dolgukról, mint a szélvész utána eredtek.

Nem is kellett több a vándorlegénynek, szépen besétált a palotába. De nem sokáig sütkérezhetett a sikerében. Egyszer csak előtte termett a hétfejű sárkány kénköves tüzet okádva feléje mind a hét torkából.

Ha nem lett volna elég fürge biz’ Isten ott pörkölődött volna meg, mint disznóöléskor a szalma alatt a disznó.

Keresett magának egy biztonságos helyet, ahol kifundálta, hogyan tudná legyőzni a hétfejű sárkányt.

Ez nem volt valami egyszerű feladat, mivelhogy a vándorlegénynek nem volt kardja, nem volt buzogánya, sőt semmiféle harci eszköze. Ellenben volt neki egy jókora furkósbotja. Igazi barát és segítőtárs volt a vándorlásai alatt. Jó néhány haramiát elnáspángolt vele, vagy ha elfáradt rátámaszkodhatott megpihenni. Talán most is a segítségére lesz a furkósbot.

Nem is kellett csalatkoznia benne, mert egyszer csak a furkósbot megszólalt:

–  Édes gazdám, maradj csak te itt! Ne menj a hétfejű sárkány közelébe! A hét torkából egyszerre kicsapó kénköves láng egy pillanatra hamuvá égeti testedet. Majd én megküzdök a sárkánnyal.

–  Hiszen fából vagy, és a lángok martalékává leszel. Ki lesz akkor az én hűséges útitársam?

–  Ezzel most ne törődj! Engedj utamra, és figyelj, mi fog történni!

A vándorlegény nem nagy lelkesedéssel, de kiengedte a markából a furkósbotot. Az meg egy pillanat alatt a hétfejűsárkány előtt termett, de lássatok csodát, a furkósbot hét felé szakadt, egy egyszerre támadt a hétfejre.

A küzdelem nem tartott soká, mert a furkósbotok egy hatalmas ütéssel megszabadították a sárkányt a fejeitől.

Most már a vándorlegénynek szabad volt út egészen a törpéig.

–  Te meg, mit keresel itt? – kérdezte a törpe csodálkozva. – Hogyan jutottál be a palotámba?

–  Azért jöttem, hogy életre-halálra megvívjak veled. Azt beszélik a környéken, hogy sok borsót törsz az emberek orra alá.

Megijedt a törpe. Eddig még emberfiának nem sikerült a közelébe férkőzni. Ha a vándorlegény képes volt bejutni a palotába, akkor nem sok értelme lenne birokra kelni vele. Már a varázslat sem segít, hiszen még ma nem fésülte meg a szakállát. Kócos szakállal meg nem lehet varázsolni.

Így szólt a vándorlegényhez:

–  Ha megfésülöd a szakállamat, akkor eltűnök a környékről, és soha többé nem bántom az embereket.

Abban reménykedett, ha a legény megfésüli, visszajön a varázsereje, és a vándorlegényt békává változtatja.

–  Szívesen megteszem, de sajnos nincsen fésűm.

–  Fogd az enyémet, és azzal megfésülheted a szakállamat.

A vándorlegény nekiállt a törpe szakállának a fésülésének. Valahogy sehogy sem állt a kezére. A hosszú szakáll minduntalan összekuszálódott, ahogy fésülni kezdte. Eszébe jutott, hogy a tarisznyájában van egy hajcsat, amit a lánytól kapott. Ennek a segítségével majd megfésüli.

Nagy buzgón nekiállt a munkának. Valóban nagy segítség volt a hajcsat. A szakáll hagyta, hogy a fésű szinte szaladgáljon ide – oda, míg szép sima és fényes nem lett.

Már majdnem végzett a fésüléssel, amikor a hajcsatban levő aranyszőke hajszál összefonódott a szakállal. Abban a pillanatban, hogy ez megtörtént, a törpe váratlanul egy aranyos kicsi kutyává változott.

A vándorlegény a lány aranyszőke hajszálával megszabadított az embereket a gonosz törpétől.

Volt is nagy öröm a falvakban és a városokban. Mindenki a vándorlegényt dicsérte és hálálkodott neki. A polgármester nem is engedte továbbállni. Építtetett számára egy szép házat. Az emberek annyi aranyat, ezüstöt hordtak össze neki, hogy a házban egy nagy szobát megtöltött.

Ennek ellenére a vándorlegény szomorú volt. Szünet nélkül az aranyszőke lányra kellett gondolnia. Hiába kereste, sehol sem találta, sőt még az emberek sem hallottak róla. Olyan volt, mintha csak álmodta volna az egészet.

A törpéből lett kicsi kutya állandóan vele volt. Egyik nap így szólt a kutyus a gazdájához:

–  Gyere velem, kiszimatolom neked, hol van az a lány!

A vándorlegény mindent elkövetett volna, hogy megtalálja a lányt. Ezért engedett a kutyája hívó szavának, és elindultak, hogy megkeressék.

Nem kellett sokáig menniük, a kutya a vándorlegényt az erdőbe vezette, ahol volt egy kicsi ház. Itt találtak rá a lányra.

Mindjárt egymásra ismertek. Nem is kellett mondani a lánynak, hogy miért jött. Azonnal kitalálta, és a vándorlegény karjaiba omlott.

Hamarosan olyan nagy lakodalmat csaptak, hogy még a kutyák is rántott húst ettek.

Itt a vége, fuss el véle! Aki nem hiszi, az járjon utána!

Rovatok: 
Mese