Impresszum

A magyarero.hu weboldal a Kárpát-Medencei Újságírók Egyesületének Irodalmi honlapja.

Gyöngyösi Zsuzsa
  főszerkesztő, Főadmin
  
(30) 525 6745
Konzili Edit
  főszerkesztő-helyettes
Soltész Irén
  szerkesztő/admin
Polonkai Attila
  webadmin

Kiadványok
 

Jelenlegi hely

A két március 12.

Vajda Laci
Vajda Laci képe

A három honvédnek-vagy most már csak titokban honvédnek karácsonykor is akadt dolga elég. Ilyen nagy hadi mozgást ez a környék már régen nem tapasztalt. December elején a magyar honvédektől, huszároktól és nemzetőröktől hemzsegett a Pesti út, mikor a Budaméri csata után Pulszky hadai vonultak Miskolc felé. Igaz, hogy a Pesti út pár száz méterre-északra futott a falu felett, de azért jutott katonaság a faluba is. Nagyon sok Zempléni nemzetőr éppen Kenyhecen keresztül menekült a Hernád kis gyaloghídja felé, amely  arra szolgált, hogy gyalogszerrel, vagy legfeljebb a lovat kötőféken vezetve Miglécről, vagy Kenyhecről Abaújvárra, és így a Hernád bal partjára lehetett eljutni. Vonult had a Szinai határban a Patai úton, vagy a Kenyheci határban a Perényi mezőúton is. Így a Kanyapta patak völgyébe jutottak, és Szepsit érintve Rozsnyón keresztül akár a bányavárosokig el lehetett menni, ha valaki akart volna.

A hadi helyzet elég bonyolult volt. A Budaméri vesztes csata után a Honvédelmi Bizottmány megvonta Pulszkiy ezredestől a bizalmat. Igaz, hogy talán kicsit méltánytalanul, hiszen még a legjobb hadvezér sem tud csatát nyerni kiképzetlen, rosszul felfegyverkezett, fegyelmezetlen haddal, és gyenge csapattisztekkel. De azért a vesztességben bizonyos fokig az ezredes is hibás volt. Mivel Kassa egy stratégiailag nagyon fontos város, a Bizottmány egyenesen a hadügyminisztert, Mészáros Lázár vezérőrnagyot bízta meg a felső-magyarországi hadtest vezetésével. Mészáros Lázár egy rendkívül művelt, és képzett katonaember volt. A legelévülhetetlenebb érdeme a magyar honvédség megszervezése. Nagyon jó szervező, de óvatoskodó stratéga volt. Hadügyminiszternek kiváló, de nem biztos, hogy ilyen ügyes hadvezér is. Kassát minden áron vissza kellet foglalni, ezért bizony nagyon hasznosnak bizonyultak a hátországban tevékenykedő fürkészők, kémek. Vadász József nemzetőr főhadnagy még december 26-án, karácsony másnapján is belovagolt Buzitáról, ahol mostanában tartózkodott, Perényen keresztül Kenyhecre. Nem is volt hiábavaló a fáradozása. Este 5 órakor már újra a számára biztonságot jelentő Buzitán volt, hogy leírja, és váltott lovakkal továbbküldje jelentését Básti Gábor honvédszázadosnak, aki egyenesen Mészáros vezérőrnagyot tájékoztatta a levél tartalmáról. A kenyheci fiúk nagyon jó munkát végeztek. Varga Gyurka a Szartos patak partján ólálkodott, és pontosan meg tudta figyelni, hogy a Hernád felé, és utána a bal parton egészen a Hidasnémeti hídig 3 batalion gyalog vonult 12 ágyúval, és két szekér fával a megrongált híd javítására. Hubai Józsi csak úgy pipázgatva sétálgatott a felső falu végén, ahonnan elég jó rálátása volt a Pesti útra, és még a Perényi leágazásra is. Látta, hogy a Pesti úton két eszkadron lovas körében egy díszes egyenruhás tiszt is vonul. Igaz, hogy kissé távol volt, de úgy ítélte meg, hogy tábornoki egyenruhát viselt. Az osztrákok így titulálták talán, hogy „her general”. Ez a délelőtti órákban történt. Délután úgy két óra fele két kompánia gyalogossal, és 4 ágyút vontató szekerekkel vonult az osztrák a Perényi úton. A legnehezebb dolga Majni Bélának volt. Ő vállalta, hogy Szina határába megyen, és a Patai utat fogja figyelni. Igaz, hogy ezen az úton elég ritkán közlekedtek, de itt Nagyidára lehetett jutni, és ezt sem volt szabad figyelmen kívül hagyni. A sűrű kökénybokrok  takarásába húzódott. mert ha elfogják, sehogyan sem tudta volna kimagyarázni, mit keres egy kenyheci legény Szina határában karácsony másnapján. Jól is tette, hogy elbujt, mert igaz, hogy délelőtt csak a bárányfelhőket számlálta, de délután szintén két óra körül lódobogásra lett figyelmes. Egy könnyülovas batalion ügetett az úton. Majni már éppen ki akart bújni a bokrok takarásából, mikor újra zajra lett figyelmes. Négy kompánia gyalog menetelt -szerencsére nagy zajjal. Utánuk 12 nehéz ágyút vontattak, és a menetet egy kompánia dragonyos zárta. Már lassan szürkült, mikor Majni is visszaérkezett Kenyhecre, és a Teleki kastély egyik félreeső szobájában leadta a jelentését Vadász főhadnagynak.

Nagyon hasznos jelentések voltak ezek, hiszen minden hadvezérnek fontos, hogy tudja az ellenség minden mozdulatát. Kérdés, hogyan fog majd ezzel a tudással élni Mészáros Lázár vezérőrnagy, mert január első napjaiban tervezte, hogy megrohamozza és vissza szerzi Kassát az osztrákoktól.

 

folyt. köv.

Rovatok: 
Irodalom