Impresszum

A magyarero.hu weboldal a Kárpát-Medencei Újságírók Egyesületének Irodalmi honlapja.

Gyöngyösi Zsuzsa
  főszerkesztő, Főadmin
  
(30) 525 6745
Soltész Irén
  szerkesztő
Takács Mária
  szerkesztő/admin
Polonkai Attila
Hollósi-Simon István

  webadmin

Kiadványok
 

Jelenlegi hely

Egy patak partján

Kedvesmárta
Kedvesmárta képe

Valahol messze,
Egy pataknak partján,
Pár szem esőcsepp hull
Néha-néha énrám.

Az égen szivárvány
Nyújtózkodik éppen,
Átível hosszan,
Egész faluszélen.

Néz rám a patak,
Közeledik vize,
Egyre halad,
Kanyarog ereje.

Fejem felett repül
Néma kis madárka,
Csőrében szalmaszál,
Cipeli házába.

Gomolygó felhők
Tekerednek össze,
Egyik helyen nappal,
Másik helyen este.

Felére fogyott
A szikrázó Nap,
Amott világít,
Emitt csak vak.

Holdalakjában
Őrzi meg keblét,
Előtte szállnak el
A fekete fecskék.

A szél csak lengedez,
Üldögél csendesen,
Tartogatván dühét,
Mit, ha kell, kiereszt.

Magas fűben
Virágok hajolnak,
Bólogatván a forgók,
Fény felé fordulnak.

Hajolnék én is
Ölébe Babámnak,
De nem jött el hozzám,
Hiába is vártam.

Könnyes két szemem,
Sírhatnékom támadt,
Könnyeim bedobom
A patak sodrásába.

Vigye, vigye, vigye,
Jó messze vigye!
Vigye föl fentre,
Fentről lefele.

Fogadja magába
Áldott föld darabja,
Föld felett, föld alatt
Senki ne lássa!

Otthagyván a patakot,
Dombokon járok,
Hegyek, völgyek után,
Pihenni vágyok.

Álom jő reám,
Mélyen elalszok,
De álmomban hirtelen
Nagy fényességet látok.

Meglátom Babámat,
Tüzet okád szeme,
Szájából ömlik
A Duna, Tisza vize.

Hajában gyíkok
Bukfencet vetnek,
Csupasz, meztelen Csíkok,
Fejére tekerednek.

Teste köré kígyók,
Békák gyülekeznek,
Sötétből nyúlnak felé
Rémisztő kezek.

Marcangolják, tépik,
Majdhogynem megeszik,
A reszkető félelemtől
Nyomban térdre esik.

Mit tegyek, Istenem?
Hogy segítsek neki?
Hozzá kiáltok hangommal,
Talán feléleszti.

Hangomat meghallván
Tűnnek a Bestiák!
Mire odaérek hozzá,
Sírva fakadá.

Zokogj csak lelkem,
Én egyetlen Mátkám!
Öntsd ki bánatod,
De el ne aléljál.

Itt vagyok veled,
Nyugtasd meg szíved,
Nézd csak, Kedvesem,
Keresnek a szelek.

A szél dühét
Végül kiereszti,
Tomboló vihar támadt,
S mindkettőt felébreszti.

Nyújtóznak a parton,
Álmosan tekintnek,
A csordogáló patak mentén
Tovább sietnek.

Hisz a vihar,
Valóban feltámadt,
De nem tudja egyik sem,
Álmukban merre jártak.

Egymás ölében
Mélyen szundikálva,
Egy patak partján aludt,
Kolozs, és a szépséges Sára.

2023. július 26.

Rovatok: 
Vers