Impresszum

A magyarero.hu weboldal a Kárpát-Medencei Újságírók Egyesületének Irodalmi honlapja.

Gyöngyösi Zsuzsa
  főszerkesztő, Főadmin
  
(30) 525 6745
Konzili Edit
  főszerkesztő-helyettes
Soltész Irén
  szerkesztő/admin
Polonkai Attila
  webadmin

Kiadványok
 

Jelenlegi hely

Őseink vallásától a kereszténységig

Julika
Julika képe

Őseink vallása nem a pogányság;
Hitének alapja: természetimádás.
A villámló égzengések, s a zivatar,
Elemek tombolása, mennydörgés,
Az Isten hangja, a félelmetes erő.
A természeti erők és a nap fénye,
Éltető melege, víz levegő, az élet…
A természet csodálatos erejének léte,
Az égi tünemények, szivárvány, sellők
Vizek, a föld manói, szellemei, csodák…
Isten a legfőbb szellem, aki jó, akivel
Szemben áll a gonosz, az ördög léte,
A sátán a romlásnak szelleme…

A szertartás: a források vize mellett,
Vagy magas hegytetőkön az áldozat:
A lovas nép legnemesebb kincsének,
A fehér ménnek bemutatása, és
Kora hajnalon az áldozás szent tüze
Gyullad ki az erdők rejtelmes mélyében.
Ahol a vak táltosnak reszkető éneke
Hangzik messzire, végig a néma vidéken.
És a nép megilletődve várja az áldozó fényt:
                                        A sugárzó Nap tüzét,
Ahol a magyarok Istene nézi hűséges népét.
A Hajnal pirkadásában elhalkul a táltos éneke;
Elhalványodik a lebegő szövétnek fénye,
A dicsőséges Nap előbukkant…
Az első napsugár kilövellt a hegyek mögül.
A kardok megvillantak Isten üdvözlésére.
Papjaik első jóslatának alapja ez:
Ha vérvörösen jött fel a Nap -, harcot jelent.
A felhőket eltakarva gyászt hozott.

Ekkor elővezetve a feldíszített,
Hibátlan, hófehér mént, minek
Hátán emberfia még nem ült;
A táltos, a vak főpap leterítve
Nyakából a párducbőr kacagányt,
A paripa sörényét megfogja,
Jobb kezével markolatig döfi
Szügyébe az áldozati kését,
Felfogva szent edénybe vérét.
Ez volt ősmagyarjaink pogány imája;
Nem volt abban bűn és vad szilajság,
Életek kioltására, birtoklási vágy.

ll.
Egy évszázad telt el honfoglalás óta és eljöve
A kereszténység; a magyar kalandozásnak vége.
A szomszédos népek gyűlöletének fékezésére.
Géza fejedelem terve a kereszténység felvétele.
Új hitben nevelkedő fia, Vajk már így követte.

Az új hit természetéből vetkőzteti ki a magyart.
A hadak urának többé nem áldozhat ezután…
Fölemelt fővel többé nem áldozhat soha már;
Lehajtott fővel, alázatosan, papok elé járul eztán.
Új papok előtt lehajtott fejjel térdepel,
Hangos harci éneket többé nem énekel.
Magyarok Istene helyett minden nép Istenének,
Idegen nyelvű mormolása idegen papoknak,
 És szent föl- föllángoló tüzek kioltatnak.

Európai művelt nemzetté kell lenni!
Minden embertársat egyformán szeretni!
Papoktól tanulni földet megművelni,
Fából, kőből házat építeni.
Szorgalmas munkával földet szeretni,
Mesterségeket is szorgosan tanulni.

A magyar, ki fegyverforgatáshoz edzett,
Békés, jó keresztény, magyar nemzet lett.
Tíz falvanként templomot épített.
István király a nép apostola szent.
Sok tettet vitt végbe, alamizsnát osztott.
Vármegyék népéből nemzeti hadsereg lett.
Nagy Magyarország határa mindentől védett.
Hazánké lett Európa tisztelete, Mária a védőszentje.

Nyírbogdány, 2017. augusztus 19.

Rovatok: 
Vers