Impresszum

A magyarero.hu weboldal a Független Újságírók Szövetségének Irodalmi honlapja.

Gyöngyösi Zsuzsa
  főszerkesztő, Főadmin
  
(30) 525 6745
Konzili Edit
  főszerkesztő-helyettes

Polonkai Attila
  webadmin

Kiadványok
 

Jelenlegi hely

Trubicza Ágnes

Ágnes
Ágnes képe

Bányásznapi köszöntő

Rovatok: 
Vers

Ki mondja meg, mi tér a bányászok vére,
Fekete szénporos arcuk verítéke,
tüdejük szénportól ziháló légzése?
Megfizethető e vajon az a munka,
amit a föld alatt végeznek naponta?

Ágnes
Ágnes képe

Igaz ember

Rovatok: 
Vers

Kinek magyarsága uralja jellemét,
Pártütéssel sosem osztja meg nemzetét,
Mert célja az egység, az összetartás,
Se jobbra, sem balra nem vonzza elhajlás.
Tudja, az egységben, közös akaratban,
Melyben kitartanak és nem ellensége
Magyar a magyarnak, rejtezik az erő
Mely hazát gyarapít s nem hataloméhes,
Nemzetet megosztó pártokra alapít.

Ágnes
Ágnes képe

Kenyéráldás

Rovatok: 
Vers

Illatoznak az idei
lisztből sütött kenyerek.
Áldottak a sok munkában
feltört dolgos tenyerek.
A Jóisten adja meg a
mindennapi kenyeret!
Szálljon áldás szép hazánkra!
Béke legyen veletek!

Ágnes
Ágnes képe

Ne szólj meg senkit!

Rovatok: 
Vers

Ne szólj meg senkit, ha komor az arca!
Nem tudhatod, milyen az ő életharca.
A lélek nagy titok; csupa kódolt rejtjel.
Vajon a komorság milyen titkot rejt el?

Ő sem fiatal már, hosszú utat járt be.
Életútja során sebesült a lelke.
Élete folyamán megtörik az ember,
Olyan törtté válik, mint a tilolt kender.

Ágnes
Ágnes képe

Addig örülj!

Rovatok: 
Vers

Amíg az ember szelleme nem lankad,
Amíg a szívéből hő érzelem fakad,
Amíg lantot pendít a nemes gondolat,
És míg Isten kegyét hálálja hódolat,
Addig örülj!

Míg gyönyörködni tudsz a csalogány dalában,
Gyönyörűséget lelsz egy madár tollában,
Míg lelkesedni tudsz és tenni a Honért,
Küzdeni tudsz az igazságért, jogért,
Addig örülj!

Ágnes
Ágnes képe

Csak párosan...

Rovatok: 
Vers

"Csak párosan szép az élet."
Így dalolták régen.
Igaz ugyan, a felhők is
koccannak az égen,
Meg aztán a tányér sincsen
csörömpölés nélkül.
Megszokja az ember,
aztán lassan belevénül.
Szerencsés az, ki időben
megtalálja párját
És nem gyűrögeti éjjel
hiába a párnát.
Kétségtelen igazság, hogy
egymásért élni jó,

Ágnes
Ágnes képe

Erzsi néni, meg a krumpli.

Rovatok: 
Egyéb

Erzsi néniék népes család voltak.

Ágnes
Ágnes képe

Tóparton

Rovatok: 
Vers

A sima víztükrön
napfény játszik.
Vízisikló húz
V alakot.
Egy hal veti fel
pikkelyes testét;
ezüstbe vonva
a pillanatot.
A part mentén
molnárkák lejtik
könnyű táncukat.
Árnyék lebben
a víz fölött:
Ökörnyál e,
vagy tán egy
átsuhant gondolat?
Szellő borzol
a fák hajába,
a vízre finom

Ágnes
Ágnes képe

Augusztus az új kenyér hava

Rovatok: 
Vers

Érés illata terjeng a kertben,
Darazsak zsongnak a gyümölcs körül.
Körte pottyan, leve szerte freccsen;
A por mohón issza s rovarhad örül.

Ágnes
Ágnes képe

Nyári délután

Rovatok: 
Vers

Susogó nádas sűrű bozontjába
fésül a játékos nyári szellő.
Tó tükrén csillámló hullámfodrokon
táncol az aranyló napsugár..
Fűzek hűs árnyában pihen a csend,
Hőség terhétől liheg a nyár.

A kék égbolt derűs mosolyára
Fellegek sötét árnya nem vetül.
Egy-egy kandi béka bukkan fel a vízben.
A közelben valahol egy tücsök hegedül.

Ágnes
Ágnes képe

Harmatcsepp /A Zen üzen/

Rovatok: 
Vers

Harmatcsepp hullott
a sima víztükörre
s fodrot vetve
a vízben elmerült.
Csodás pillanata
az eggyé válásnak,
mikor a harmatcsepp
a vízben elmerül.
- Ki a napsugárban
ragyogtatja fényét,
az a Nagy Egységben
elveszíti énjét.

Rovatok: 
Füstölgéseim

Hol éltek ti? Netalán az űrben?
Senkinek sem sérti a fülét és jó ízlését a tévében dúló, ízlésrontó szöveg?
Már oda is bevonult a durvaság és brutalitás, egyes árucikkek hirdetéséhez és senki nem teszi szóvá?
Felforr az agyvizem, amikor ezeket a szavakat hallom; " Brutális választék, durván jó árak."

Ágnes
Ágnes képe

Isten éltessen Anna!

Rovatok: 
Vers

Nevednek ünnepén
Mit adhatok neked?
Ma az ünnepeltek
Között van a  helyed

Ágnes
Ágnes képe

Illés szekere

Rovatok: 
Vers

Megérkeztek a viharok,
Száguld Illés szekere.
Vigyázzatok, mikor zörög
Szekerének kereke!
Kapát, kaszát dobjatok el,
Mentsétek az irhátok
És a vihar ne találjon
Kezetekben szerszámot!

Ágnes
Ágnes képe

Táltos, dobolj!

Rovatok: 
Vers

Nyár heve éget,
lángol az ég,
Forrón lihegve
izzik a lég.
Szikkad a föld
és tikkad a száj,
Szomjasan, kábán
alszik a táj.
Hol van a szellőn
az enyhet adó,
libbenő, lebbenő
simogató?
Hol van egy árnyas,
hűvös liget,
Hűs patak, forrás,
mely kínál vizet?
Hol van egy felleg,

Ágnes
Ágnes képe

Aratók

Rovatok: 
Vers

Ért kalászt lenget a nyári szellő.
Tündöklő kék égen felhő sem jár.
Döngicsélő méhek szorgos munkájára
A tarka mezőnek sok virága vár.

Az érés illatú vadvirágos mezőn
Fényes acélt penget most a kaszakő.
Tűző Nap hevétől csorog a veríték
És a koponyákban forr az agyvelő.

Ágnes
Ágnes képe

Sarlós Boldogasszony Július2

Rovatok: 
Egyéb

Ezen a napon arról az eseményről emlékezünk meg, amikor  a Jézussal áldott állapotban lévő Mária meglátogatta rokonát, Erzsébetet, ki szintén várandós volt Keresztelő Szent Jánossal.
Ezt az eseményt északi vidékeinken úgy ünneplik meg, hogy a házak elé széket tesznek, melyet virággal díszítenek, hogy a falun átmenő "nehézkes Máriának legyen min megpihennie."

Ágnes
Ágnes képe

Július az áldás hava

Rovatok: 
Vers

Sarlós Boldogasszony hava

Lángot lehel az ég,
Ájultan nyújtózik a táj,
Szőkén ring a búzatábla,
Gabonát érlel a nyár.

Fecskék suhannak hangtalan,
Kasza villan, dől a kéve.
Gyöngyöt izzad az arató,
Áldás hull a verítékre.

Ágnes
Ágnes képe

Aratásra várva

Rovatok: 
Vers

Még nem is oly régen
zölden sarjadott a búza vetése,
Lassan érlete sárgára
a nyári nap nevetése.

Míg zöldellt a vetemény,
a szálak egyenesen álltak,
üres fejjel büszke daccal
széllel szembeszálltak.

Mára ím már beérettek.
Teltek a kalászok.
Aratásra készülődve
jönnek a kaszások.

Ágnes
Ágnes képe

Péter-Pál napja

Rovatok: 
Egyéb

Szent Péter és Szent Pál apostolokat ugyanazon a napon végeztette ki Néró császár. Szent Pétert fejével lefelé feszítették keresztre, Pál apostolt pedig lefejezték Néró hóhérai.
Ezt a napot régen mindig megünnepelték. A köszöntő dal így szólt;
" Isten éltessen Péter, Pál,
Nemzetséges virágszál!
Jobb az Isten nálunknál,
Maradjon meg házunknál! "

Oldalak