Impresszum

A magyarero.hu weboldal a Kárpát-Medencei Újságírók Egyesületének Irodalmi honlapja.

Gyöngyösi Zsuzsa
  főszerkesztő, Főadmin
  
(30) 525 6745
Graholy Zoé
  főszerkesztő-helyettes
Soltész Irén
  szerkesztő/admin
Polonkai Attila
  webadmin

Kiadványok
 

Jelenlegi hely

Mojzes (Mózes) próféta története (folytatás 3.)

B.Kiss-Tóth László
B.Kiss-Tóth László képe

folytatás 3.

*

Egyszer csak, nemsokára

(talán Jahve sugallatára(?))

a valahonnan előkerült

Áron nevű fivér

hozzá ellátogatott,

akit kitörő örömmel fogadott 

és annak hosszan tartó elbeszélésére,

 izgalmas szóbeszédére
  és tettetett, beleegyező rábeszélésére,

a negyven éve kényszerűségből

elhagyott szülőhazájába

(az időközben szellemvilágba költözött 

utolsó fáraó helyére került új fáraó 

pusztulásra ítélt birodalmába)

asszonyával és fiával együtt,

vele visszament.

 

Vele visszament és ott 

az országot ért nehéz idők miatt 

mindinkább megdolgoztatott

(szinte 'szolgasorsba' taszított!)

népének a lázadó vezérévé lett!

 

Mondják, 

lett belőle áldatlan, hálátlan áruló,

ki a (még életben lévő,)

volt megmentőinek és jótevőinek

ellenére szervezkedett!

 

...és olyan esküvést tett, 

hogy Jahve segedelmével, 

akár erőszakkal is

e földről Ő majd kivezeti

és a Jahve által megígért

 Ígéret Földjére elvezeti 

a több, mint négyszáz éve történt

állandó üldöztetése 

és a hosszú évekig tartó  nélkülözése 

miatt ide menekült, 

fáraói könyörületességből,

az őslakosok szánalmából 

és emberszeretetéből befogadott

tizenkét törzshöz tartozott

 hetven héber család

azóta már

többszörösére megszaporodott 

megalázó és nehéz munkára: 

vályogvetésre

és építőmunkára is befogott 

utódait a 'szolgaságból'...

 

(Tudni kell, hogy a fáraó

a hetven héber családnak akkor

az életvitelükhöz 

is leginkább alkalmas megélhetésükhöz

a birodalom 

évente kétszer is kiáradó folyója mellett: 

-Gósen földjén-

nekik minden fizetség nélkül,

többszáz négyzetmérföldet

örökös tulajdonba adott:

gazdálkodásukhoz: jól termő termőföldet,

nomád állattartásukhoz: dús legelőt,  

lakásnak: kőházat 

és minden hazátlan, 

a birodalomban hazát kapott(!),

akiket évszázadokig úgy élhette mindennapi életét, 

hogy egyik későbbi fáraó sem háborgatott

és soha nem is sanyargatott...)

 

Egyik nap aztán

a két testvér felkerekedett

és a fáraó palotájába ment, 

ahol a vezér

annak idején az oktatóitól

minden szükséges tudást megszerzett.

Most minden praktikát 

és mágiát bevetett,

hogy a fáraót rábírja arra, 

hogy a szerzett és vásárolt minden ingóságával

és kicsikarni próbált busás 

fáraói javadalmazásával 

engedje ezt a népet elmenni innen...

 

folyt. köv.

 

Rovatok: 
Vers