Impresszum

A magyarero.hu weboldal a Kárpát-Medencei Újságírók Egyesületének Irodalmi honlapja.

Gyöngyösi Zsuzsa
  főszerkesztő, Főadmin
  
(30) 525 6745
Graholy Zoé
  főszerkesztő-helyettes
Soltész Irén
  szerkesztő/admin
Polonkai Attila
  webadmin

Kiadványok
 

Jelenlegi hely

Mojzes (Mózes) próféta története (8. folytatás, befejezés)

B.Kiss-Tóth László
B.Kiss-Tóth László képe

(8. folytatás)

*

A honkeresők, honfoglalók

elhatározását a tettük követte:

tömegesen megindultak

és az Ígéret Földjének szélére

könnyűszerrel bejutottak.

 Beljebb menni itt is, ott is próbálkoztak

de e földet birtokukba venni

 és azon letelepedni

sem erőszakkal, 

sem fondorlattal

egy zsebkendőnyi helyen sem tudtak, 

mert a a földjét védő gaz őslakosság

hősiesen mindig ellent állt!

 

Még kitartóan évekig próbálkoztak,

be-betörtek, megütköztek,

de csatát nyerni nem tudtak

 az mindig a kudarcukkal végződött

és ilyenkor a pusztába 

szégyenszemre mindig visszavonultak...

*

Szégyen ide, szégyen oda,

a  pusztában azonban 

 megtörtént még más is:

egyszer, amikor a próféta 

odafenn a hegyen 

a kelleténél jóval tovább időzött, 

a hegy lábához érve

meglepődve tapasztalta,

hogy unatkozó népe

az aranyborjút magasztalta,

imádta és körbetáncolta

és eszem-iszommal, 

dinom-dánommal,

mámorosan,

valami felfoghatatlan

feslett erkölcsű duhajkodás  kezdődött.

 

A próféta ekkor mérhetetlen haragjában

a kőtáblákat széjjeltörte

és a Jahve minden addigi utasítását 

azon nyomban eltörölte.

*

Meghalt a próféta fivére: Áron,

 Ő pedig (a történtek miatt,)

megszűnt Jahwe kegyeltje lenni.

Ezért is, 

meg öreg korára való tekintettel is,

népének vezetésével 

a nálánál sokkal fiatalabb

eddigi segítőtársát: 

Joshuát bízta meg,

aki, ha kell nálánál sokkal

kegyetlenebb tud lenni,

aki, (mint mondotta,)

 a Jahve által 

nekik ígért hon elfoglalását 

akár erőszakkal is, 

de meg fogja tenni!

*

Utószó:

A próféta, százhúsz éves korában

amikor az élők közül eltávozott,

a puszták népének 

nomád modora pedig

Joshua vezetésével 

harci modorra megváltozott,

az eddig

még biztonságban ott élő őslakosságot

és minden ott élő népet megalázva,

szolgasorsba taszítva, leigázva,

ha ellenállt, tűzzel-vassal irtva

néhány kegyetlen év alatt 

elfoglalták maguknak az új hazát...

*

Sé, 2016. 04.02 - 04.08. (skicc és piszkozat)

Sé, 2021.11.02 - 12.06. (feldolgozás, bővítés, átírás, kép -és térképhozzárendelés)

A képek, térképek csak illusztrációk, az eredetiről készített felvételek másolatai.

Webhelyük: www.google.hu/kepek/ ; www.pinterest.hu

*

(*Megjegyzem, ez az egész história egy kicsit sántít, 

mert ha a próféta vállalta volna a fáraóságot, 

akkor az egész birodalomban, 

nem csak a kapott birodalmi földterületen,

sokkal kedvezőbb helyzetbe hozhatta volna a betelepült népét

és nem kellett volna nyolc évtizednyi  megpróbáltatásnak kitenni őket, 

amíg az Ígéret földjét súlyos véráldozatok és fondorlatok árán, 

az őslakosokat legyilkolva és  elűzve, birtokukba tudták venni.

Sé, 2022.01.08.)

Rovatok: 
Vers