Impresszum

A magyarero.hu weboldal a Független Újságírók Szövetségének Irodalmi honlapja.

Gyöngyösi Zsuzsa
  főszerkesztő, Főadmin
  
(30) 525 6745
Konzili Edit
  főszerkesztő-helyettes

Polonkai Attila
  webadmin

Kiadványok
 

Jelenlegi hely

Az aradi vértanúk utolsó mondatai

Gyarmati Gábor
Gyarmati Gábor képe

(Jön a porkoláb gőgtől emésztve,                                
Peckesen fogja kardmarkolatát,
Ménkű szemekkel úgy adja kézbe,
Dögvész Haynau parancsolatát.)
  
Kiss Ernő

Árpádok örök, dicső szentjei,
Oltalmazzátok az ifjúságot,
Egyetlen Urunk hű kegyeltjei,
Mutassátok meg az igazságot!

Schweidel József

A mai világ sátán világa!                                                
Hová lett minden, amit reméltem?                                    
Ma becsületért bitófa járja,
Nincs emberfia, aki megértsen!

Lázár Vilmos

Ki tehet arról, magyarnak sorsa
Folyvást küzdelem, célért, hazáért,
Lesz még nemzedék, mely terhét hordva,
Vitézül harcol a szabadságért?

Dessewffy Arisztid

Hősök kellettek, mára mártírok,                                          
Szólnak szavaim durván és szépen,                               
Jöjjetek hitvány, láncos hóhérok: 
Hazám földjére ontsátok vérem!

Poeltenberg Ernő

Ellenség dühe, bosszúja lüktet,                                           
Kiszáradt erdők, síró kalászok.                                         
Tedd el emlékbe hűséggyűrűmet,
Toporognak már a rongy kaszások!

Török Ignác

Sebesült bakák, síró özvegyek, 
Életem cseppnyi, könnyű súly csupán,                           
Mint csiripelő, áldott vörösbegy;                                         
Bocskai ruhán aranypaszomány.

Láhner György

Rokon a bitó s Krisztus keresztje,
Öntöttem ágyút volt markomban kard,
Nemsokára jő a halál csendje,
Zrínyivel éltem: Ne bántsd a magyart!  

Knézich Károly

Ördög keveri a cinkelt kártyát, 
Keresztény hívő keresztény ellen,                             
Kék galamb szálljon, ne szegje szárnyát,
Szeretett hazám békére leljen!

Nagy-Sándor József

Istennek hála igaz emberré,
Jó katonává és hőssé lettem,
Ne váljon földünk csúf sártengerré,
Amit elértünk nem volt véletlen!

Leiningen-Westerburg Károly   

Fel fog eszmélni az alvó világ,
Ha észreveszik e gaz tetteket,
Eltépnek számos, rozsdás rabigát,
S eltemethetik kihűlt testemet!

Aulich Lajos

Mindig szolgáltam, hűen szolgáltam 
Forrón szeretett magyar hazámat,
Nézem az őszi, sustorgó fákat,                                    
Utolér a múlt nincs bennem bánat!

Damjanich János

Mit nekünk halál gyarló szerzetek,                                 
Arcotok kapca, ostoba bábok,                                       
Megavasodott szürke mákszemek,
Lényetek sűrű, fojtó zsarátnok!                                       

Vécsey Károly

Hősi honvédek, katonatársak,
Édes hazámé szívem és lelkem,                                          
Erős a hitem nem tépik árnyak,
Büszkén vállalom, amit ma tettem!                              

Batthyány Lajos

Szabadság, szükség, egytőből ered,               
Igazság, törvény, újkori álmok! -
Itt térdepelek reszkető ebek:
Éljen a haza! Rajta, vadászok!                                                               

Rovatok: 
Vers